تبلیغات
بررسی و كارشناسی صنایع موشكی و پدافندی و جنگنده های برتر دنیا - مطالب هواپیماهای جاسوسی پیشرفته

بشقاب پرنده» ها در شمار «پرندگانی» قرار دارند كه پیوسته قوه تخیل انسان را به كار گرفته، مقالات، داستان ها و فیلم های بسیاری را به خود اختصاص داده اند، چراكه به واسطه اشكال نامتعارف، نوع حركت، طریقه فرود و برخاست و دیگر ویژگی های خود به صورت معمایی غامض جلوه گر شده و در شمار ناشناخته های جذاب درآمده اند. ضمن این كه، نیاز افراد بشر- كه از نظام ها و وضعیت موجود كماكان ناراضی اند- به باور موجودات فرازمینی هوشمندتر از انسان، پیوسته نقشی بسزا در تقویت قوه تخیل آنها ایفا كرده است. بهر صورت، این گونه به نظر می رسد كه تكنولوژی به كار رفته در این «اشیای پرنده ناشناخته» با تكنولوژی «زمینی» بسیار فاصله دارد، و قدر مسلم آن كه هیچ مدرك علمی تا به امروز وجود بشقاب پرنده ها و موجودات فرازمینی را به اثبات نرسانده است.
اما، آیا این «اشیای مرموز آسمانی» و یا «اشیای فضایی نامتعارف» حقیقتاً ریشه در دیگر سیارات دارند، یا كه كاملاً «زمینی» و در واقع نوعی از انواع هواپیماهای جنگنده كاملاً سری و محرمانه اند كه صرفاً در مأموریت هایی ویژه و در راستای بلندپروازی های «اربابان قدرت» به كار می روند؟ این سؤالی است كه در نوشتار ذیل سعی شده به آن پاسخ داده شود .
مشاهده هزاران «بشقاب پرنده» طی سالیان متمادی در آسمان بسیاری كشورها پیوسته قوه تخیل انسان را به كار گرفته، سودای كشف تمدنی فرازمینی و برقراری ارتباط با موجودات فضایی را در سرها پرورانده است. باورهای مردمی هرچه كه باشد، پژوهشگران برای توضیح این اشیای نورانی و نامتعارف سه نظریه ارائه می دهند كه معروفترین آنها- كه به ویژه در آمریكا از طرفداران بسیاری برخوردار است- بر وجود «بشقاب پرنده »ها به عنوان سفینه هایی فضایی دلالت دارد كه از سوی موجوداتی فرا زمینی كه از نقاط دوردست فضا به كره زمین سفر می كنند، هدایت می گردند. در این راستا، برخی پژوهشگران اندیشه سفینه های فضایی را مردود شمرده، بشقاب پرنده ها را ساخته و پرداخته دست بشر می دانند كه قادرند از طریق فركانس های خاص خود مغز انسان را تحریك كرده، آن را دچار توهم سازند. امكان دیگر این كه، آنچه مردم «شئ آسمانی پرنده» می پندارند، در واقع درها یا سوراخ هایی هستند كه نقاط مختلف «فضای زمان» را به یكدیگر متصل ساخته، مورد استفاده موجوداتی هوشمند قرار دارند كه در فاصله زمان جابه جا می شوند. برخی نیز براین باورند كه هوشی كه در پس بشقاب پرنده ها نهفته در بعدی دیگر از زمین پنهان است. پژوهشگران معتقدند كه تكنولوژی بشقاب پرنده ها تكنولوژی پیشرفته ای است كه توسط گروه های سری و مخفی دانشمندان تولید گردیده و از توانایی های واقعی علم شناخته شده و مكشوف بسیار فراتر می رود. اما، هیچیك از این اندیشه ها به واقع مستند نیست. آن دسته از پژوهشگران كه به واقعیت وجود بشقاب پرنده ها تردید می ورزند، ذهن انتقادی خود را بیشتر معطوف نظریه نخست می سازند. آنها تأكید دارند كه فاصله عظیم موجود میان ستارگان و سیارات هرگونه سفر بین آنها را غیر ممكن می سازد. این «بدبینان» بر این باورند كه توصیف های متعددی كه برای «اشیای آسمانی پرنده» و سرنشینان آنها ارائه گردیده، بدان معناست كه گروه هایی از «موجودات فرازمینی» درحال دیدار از كره زمین هستند، نظریه ای كه به دید آنها امكان ناپذیر می نماید. به علاوه، این موجودات در این صورت فعالیت های خود را پنهان نداشته، حضور خود را به هر شكل ممكن بارز می ساختند. و بالاخره، اشخاص بدبین براین مهم تكیه دارند كه هنوز هیچ سند و مدركی- مانند تصاویر واقعی و یا قطعاتی از فلزات به كار رفته در اشیای پرنده- دال بر وجود این اشیای آسمانی به دست نیامده است.
دومین نظریه كلی بر این باور است كه بشقاب پرنده ها در واقع پدیده هایی طبیعی اند. به عنوان مثال، صاعقه «گوی شكل» نمونه ای از پدیده های نادر و كاملاً ناشاخته است. طرفداران نظریه نور بازتاب یافته از زمین می گویند، فشار زمین بر پوسته آن سبب به وجود آمدن صاعقه گوی مانند یا به عبارت دیگر، طیف های نوری گاز جوی یونیزه، می گردد. آنها معتقدند كه خواص این گازها (كه پلاسما نامیده می شوند) پیامدهایی عجیب و غریب برای اشخاصی كه سعی در نزدیك شدن بدان را دارند، به همراه می آورد. بدینسان كه، پلاسما مناطقی از مغز را تحریك كرده، ایجاد «توهمات زنده» می كند كه می تواند اساس موارد تصور «ربوده شدن» توسط «فرازمینی»ها- همانگونه كه بسیاری مدعی آن گردیده اند- قرار گیرد. اما، مخالفان می گویند نظریه صاعقه «گوی شكل» تمامی داده ها را مدنظر قرار نمی دهد. آنها این باور را مردود می شمارند كه فشار زمین می تواند پلاسمایی با ابعاد، شكل و طول مدت گزارش شده برای مشاهده اشیای آسمانی پرنده، پدید آورد. آنها همچنین این موضوع را زیر سؤال می برند كه توهم به وجود آمده براثر امواج الكترومغناطیسی می تواند خاطراتی برای آنها كه «ربوده» شده اند، به جای بگذارد.
و بالاخره، نظریه سوم بر این باور است كه بشقاب پرنده ها حاصل عوامل روانی یا اجتماعی اند. بسیاری از دانشمندان، به ویژه آنها كه در شمار بدبین ترین اند، تاكید می كنند كه تمامی مشاهدات در واقع از درك اشتباه پدیده های طبیعی حاصل گردیده، و یا این كه هواپیماهای متعارف اند. آنها معتقدند، این توهمات از عدم آگاهی فرد شاهد، رفتار احساسی او، سلامت روانش و حتی شرایط اجتماعی خصمانه ای كه بر مكانیسم های ادراك فرد تأثیر گذارند، سرچشمه می گیرد.
پژوهشگران دیگری نیز معتقدند كه استرس و دگرگونی های جامعه مدرن در غرب برای بسیاری اشخاص این نیاز را به وجود می آورد كه با اشیای آسمانی پرنده و یا موجودات فرازمینی تماس برقرار سازند. آنها می گویند نیاز به وجود آمده واقعی است، زیرا كه جامعه مدرن با تنها گذاردن افراد و مأیوس ساختن شان ارزش ها و باورهای سنتی آنان را نادیده شمرده است. در واقع، اعتقاد به بشقاب پرنده ها و موجودات فضایی پیشرفته به لحاظ تكنولوژیك، این باور را در افراد به وجود می آورد كه می توانند به فرد و یا چیزهایی اعتقاد داشته باشند كه قادرند به بشریت درحل و فصل مسائل و معضلات موجود كمك كرده، انگیزه ای تازه برای ادامه زندگی در انسان ها پدید آورند.
فرای گزارشات متعدد كه از وجود بشقاب پرنده ها حكایت دارند، هم اكنون بسیاری از دانشمندان فعالانه در جست وجوی زندگی هوشمند فرازمینی اند، كه این نیز به كمك تلسكوپ های قدرتمند و برنامه هایی به منظور دریافت امواج ارسالی از سوی دیگر تمدن های پیشرفته صورت می پذیرد. یكی از نخستین پروژه های اجرا شده در این راستا- كه مجموعاً «SETI» (Search for Extra- Terrestrial Intelligence) نام گرفته اند-پروژه «اوزما» (Ozma)، یك پروژه استراق سمع است كه «فرانك دریك» اخترشناس آن را به اجرا درآورد. او در جست وجوی خود بر معادله ای اتكا داشت كه براساس آن هفت عامل به منظور محاسبه رقم احتمالی تمدن های پیشرفته به لحاظ تكنولوژیك كه قادر و خواستار آن باشند كه امواج رادیویی زمین را دریافت دارند، به كار گرفته می شود. این عوامل شامل نرخ تولد ستارگان جدید، رقم سیارات موجود در اطراف یك ستاره، سیاراتی كه از قابلیت پذیرش زندگی برخوردارند، محیط های مساعد زندگی هوشمند، جوامع فضایی مرتبط با یكدیگر و مدت زمان لازم برای چرخش حیات یك تمدن، می شوند.
حل معادله «فرانك دریك» این نتیجه را عاید می سازد كه 250 تمدن فرازمینی در كهكشان وجود دارد كه مایل به برقراری ارتباط رادیویی با زمین هستند. اگرچه این معادله هنوز چیزی را به اثبات نرسانده، اما بسیاری از اخترشناسان مدعی اند كه احتمال وجود زندگی فرازمینی بسیار است.
بسیاری نیز براین مهم تاكید دارند كه با توجه به سرعت نور (300 هزار كیلومتر در ثانیه) و این كه نزدیكترین كهكشان به ما «آندروما» است كه لبه آن تا كره زمین 2 میلیون سال نوری فاصله دارد، احتمال این كه موجوداتی از سایر كهكشان ها به زمین آمده باشند، در عمل غیرممكن می نماید. و با فرض براین كه چنین موجوداتی به لطف تكنولوژی برتر خود به زمین نزدیك شده باشند، منطقی وجود ندارد كه نشان دهنده آنها صرفا با هدف ایجاد رعب و وحشت در زمین دراین كره فرود آمده و سپس به سیاره خود بازگشته اند. این دانشمندان براین اساس زندگی فرازمینی را كاملا مردود می شمارند.
نظریه ای كه بیش از باقی نظریه ها این دیدگاه را نمایان می سازد، نظریه «انریكو فرمی» است كه با نام «پارادوكس فرمی» شناخته می شود و به موجب آن، چنانچه زندگی فرازمینی حقیقتا در عالم كیهانی وجود می داشت، موجودات فضایی تاكنون به زمین آمده بودند، چرا كه عمر زمین زمان و فرصت لازم برای پیوستن به زمینیان را برای آنها فراهم می آورد.
و اما، بشقاب پرنده چیست؟
بشقاب پرنده یا «یوفو» (Unidentified Flying ObjectUFO شیئی پرنده است كه تاكنون بارها در آسمان بسیاری كشورها مشاهده گردیده و شكل ظاهر، سرعت و نوع حركت، نورفشانی و دیگر ویژگی های آن حكایت از تكنولوژی بسیار پیشرفته دارد. این «معما» های آسمانی به بسیاری نام ها، از جمله «بشقاب پرنده ها» (Flying Sauras)، «اشیای مرموز آسمان» (Skyصs Mysterious Objects)، «اشیای فضایی نامتعارف» (Unconventional Areal Objects) و … خوانده می شوند.
اما، در فرهنگ عمومی واژه «یوفو» عموما به آنچه «سفینه فضایی فرازمینی» فرض می شود، اطلاق می گردد. حال، اگرچه تمامی «یوفو» ها را «بشقاب پرنده» می خوانیم، اما صورت ظاهر این «پرنده »ها یكسان نبوده و به اشكال گوناگون، از جمله به شكل دیسك، بیضوی، دوكی، استوانه ای، مثلثی و مخروطی مشاهده گردیده اند.
«یوفو»ها در گذشته بسیار مشاهده شده اند، اما تعداد گزارشات در مورد رؤیت این اشیای پرنده از سال های دهه 0195 به ویژه در آمریكا افزایش یافته است. طبق اسناد سازمان ملل، از سال 7194 بیش از 015 میلیون تن به مشاهده «یوفو»ها شهادت داده اند. هرچند كه، بسیاری اوقات موشك های پرتاب شده به وسیله هواپیماها، همچنین ماهواره ها، شهاب سنگ ها، ابرهای نورانی كه در ارتفاع پایین قرار می گیرند، نورهای حاصل از سوختن ماهواره ها در جو، گلوله های منور نظامی، بالون ها، ستارگان درخشان، نورافكن ها، هواپیماهای بدون خلبان و بسیاری چیزها و پدیده های دیگر نیز «بشقاب پرنده» تلقی شده اند. ضمن این كه، در پهنه بیكران آسمان كه میلیون ها جرم نورانی را در خود پنهان دارد، غالبا رصدگران با مشاهده اجرامی چون سیارات «مشتری» و «زهره» و یا هر جرم نورانی دیگر، تصور می كنند كه بشقاب پرنده ای را پیش رو دارند.
طی جنگ جهانی دوم (9193 تا 5194)، خلبانان بسیاری گزارش دادند در پروازهای خود با شئی عجیب و غریبی روبرو شده اند كه بر هواپیمای آنها سایه افكنده بود. در 42 ژوئن 7194، «كنت آرنولد» خلبان یك هواپیمای مسافربری، در گزارشی فاش كرد ناوگانی از 9 شئی پرنده گرد را مشاهده كرده كه همانند نعلبكی هایی كه بر روی آب سر می خورند، حركت می كردند. نام «بشقاب پرنده» نیز از همین گزارش سرچشمه می گیرد. اما، درنهایت برخی تحقیقات نشان داد كه این «اشیای پرنده آسمانی» در اصل بالون های هواشناسی یا اجرام شهاب سنگی بوده اند.
از سال 7194، اشیای آسمانی ناشناخته در غالب نقاط جهان مشاهده گردیده اند. امروز به رغم بسیاری ادعاها مبنی بر این گونه مشاهدات و حتی تماس با موجودات فرازمینی سرنشین بشقاب پرنده ها، دانشمندان تأكید دارند كه حیات صرفا در زمین وجود دارد و بس.
بشقاب پرنده یا هواپیمای نظامی؟!
«نیك كوك»، روزنامه نگار انگلیسی و كارشناس هواپیماهای نظامی، در گزارشی تحت عنوان «اسناد محرمانه» كه در اكتبر 5200 از شبكه «كانال4« انگلیس پخش شد، منشأ بشقاب پرنده ها را نازی های آلمان ذكر می كند و خاطرنشان می سازد: در زمان جنگ جهانی دوم، دانشمندان آلمانی در یك پایگاه زیرزمینی فوق سری در لهستان بر روی پروژه هایی چون «نیروی ضدگرانش» و نیز ساخت دیسك های پرنده كار می كردند. اما، در پایان جنگ آمریكایی ها این دانشمندان (و تكنولوژی های آنان) را با خود به آمریكا بردند.
«نیك كوك» در ادامه گزارش خود می گوید: مقامات آمریكایی با هدف پنهان نگاهداشتن آزمایشات خود بر روی هواپیماهای جدید نظامی از جمله «یو2» بر فراز اتحاد شوروی، حتی باور فرضیه موجودات فرازمینی را در رسانه ها مورد تأیید قرار دادند. وی در پایان تصریح می كند كه به رغم بسیاری مشاهدات، اشیای آسمانی ذكر شده در غالب گزارشات در اصل هواپیماهای نظامی با اشكال غیرمتعارف و عجیب و غریب بوده اند.
در «پایگاه 15» چه می گذرد؟
«پایگاه 15» یا «منطقه 15» گستره ای جغرافیایی در «نوادا»ی آمریكاست كه «دریم لند» (Dreamland)، «واترتاون» (Water Town)، «رنچ» (Ranch)، «پارادایز رنچ» (Paradise Ranch)، «فارم» (The Farm)، «باكس» (The Box)، «گروم لیك» (Groom Lake)، «نورلند» (Neverland) و یا «دایر كتوریت فور دیولوپمنت پلانز اریا» (The Directorate for Devrelopment Plans Area) نیز خوانده می شود، و درواقع پایگاهی نظامی را در خود پنهان دارد كه كاملا محرمانه و فوق سری است. «پایگاه 15» در اصل سری ترین پایگاه جهان است كه صرفا به طراحی، ساخت و آزمایش انواع هواپیماهای فوق پیشرفته با اشكال گوناگون مربع، مثلثی شكل، گرد و… می پردازد.
«منطقه 15» مستطیلی است به وسعت 515 كیلومترمربع در ناحیه «لینكلن» نوادا، در حدود 016 كیلومتری شمال غربی «لاس وگاس». این منطقه بخشی از سرزمینی پهناور است كه 21 هزار و 014 كیلومترمربع وسعت دارد و به «NAFR» (Nellis Air Force Range) یا «رسته نیروی هوایی نلیس» متعلق است.
پایگاه نظامی «گروم لیك» كه به دلیل آن كه در بستر خشك شده دریاچه ای بدین نام بنا گردیده، اینگونه خوانده می شود، پایگاهی متعارف نیست و ناوگان جنگنده های شناخته شده آمریكا نیز در آن دیده نمی شود، بلكه مكانی است كه صرفا به آزمایش دستگاه های جدید و نامتعارف اختصاص یافته است. علاوه بر این، تعدادی هواپیمای ساخت شوروی نیز- كه به طرق گوناگون به دست آمده اند- به منظور تحقیق بر روی آنها و آموزش خلبانان آمریكایی به این پایگاه انتقال یافته اند.
«گروم لیك» در زمان جنگ جهانی دوم مكانی برای تمرینات تیراندازی و بمباران ها محسوب می شد، اما پس از آن تا سال 5195 متروك باقی ماند و سپس شركت «لاكهید» آن را مكانی ایده آل برای آزمایش هواپیمای جاسوسی «یو2» خود یافت، چرا كه بستر خشك دریاچه باندی مناسب برای فرود دستگاه ها به نظر می رسید و كوه های دره «امیگرنت» و نیز محدوده امنیتی «نلیس» آزمایشات را از چشمان كنجكاو پنهان می داشتند.
«پایگاه 15» امروز سری ترین پایگاه جهان به شمار می رود، و در این كه حافظ اسرار مملكتی آمریكاست دیگر هیچ تردیدی باقی نیست. این پایگاه در نقشه های رسمی منطقه به هیچوجه انعكاس نیافته، ورود به منطقه آن نیز اكیداً ممنوع است. وجود این پایگاه در 81 آوریل 0200 و هنگامی علنی شد و رسماً مورد تأیید قرار گرفت كه مجموعه تصاویری از آن- كه توسط ماهواره مشترك یك شركت خصوصی آمریكایی به نام «اریال ایمیجز»(Aerial Images Inc.)و آژانس فضایی روس تهیه شده بود- در سایت اینترنتی «تراسرور» انتشار یافت. تا پیش از این، دولت آمریكا حتی وجود پایگاهی به این نام را مردود می شمرد. به هرشكل، این پایگاه تا به حدی سری و محرمانه است كه حتی نیروهای نظامی متعارف آمریكا نیز حق ورود به منطقه آن را ندارند.
و اما، آغاز واقعی ماجرای «گروم لیك» به بهار سال 5195 بازمی گردد. در آن زمان، سازمان «سیا» به دنبال مكانی بود تا بتواند آسوده خاطر به آزمایش هواپیمای جاسوسی جدید شركت «لاكهید» (U2) بپردازد. آزمایش این دستگاه باید پنهان از دید كنجكاو و در مكانی انجام می پذیرفت كه باند فرودی طویل و مقاوم در برابر وزن دستگاه جدید، و نیز ذخایر سوخت بسیار می داشت، و به منظور تداركات نیز در جوار نهادی نظامی می بود. بدین منظور، طبیعتاً ابتدا پایگاه «ادواردز»- كه به آزمایش بر روی انواع هواپیماهای آزمایشی اختصاص داشت- مدنظر قرارگرفت. اما، باتوجه به معروفیت پایگاه و سطح امنیت لازم برای آزمایشات «سیا»، این پایگاه موردقبول واقع نگردید.
علاوه بر «یو2»، پروژه های «اس آر-17» و «اف-711» و بسیاری پروژه های دیگر نیز در «منطقه15» به آزمایش گذارده شده اند. همگان بر این پندارند كه محل «گروم لیك» به نیروی هوایی وابسته است، چراكه «نلیس» یك پایگاه هوایی است. درواقع، «منطقه 15» تحت كنترل كامل نیروی دریایی آمریكا قرار دارد.
شایان ذكر است كه، بسیار پیش از آن كه رسانه ها و متخصصان امور بشقاب پرنده ها از اشیای پرنده ناشناخته سخنی به میان آورند، «منطقه 15» علاوه بر آزمایشات محرمانه بر روی سیستم های نوین پروازی و سلاح های فوق سری، یا به عبارت دیگر «پروژه های سیاه» خود، به كار آزمایشات هسته ای نیز می آمده است.
بهرصورت، پنهان كاری دولت آمریكا در باب «پایگاه 15» تا بدان حد است كه سبب به وجود آمدن روایات و افسانه های بسیار گردیده است. ازجمله این روایات نیز، حفظ بقایای یك سفینه فضایی و سرنشینان فرازمینی آن در محلی در پایگاه است كه گفته می شود در سال 7194در «راسول» نیومكزیكو سقوط كرده است. از دیگر حكایات موردعلاقه عموم، وجود قرارگاهی به منظور تماس با موجودات فضایی، آزمایش تكنولوژی های غیربشری، آزمایش كنترل آب و هوا و یا سفر در زمان است.
اما، این روایات تا چه اندازه به حقیقت نزدیك اند؟ تا اوایل سال های دهه 0198، پیش رفتن تا حوالی «گروم لیك» با هدف مشاهده پایگاه از فاصله دور، امكان پذیر بود. اما، در اواسط سال های دهه 0198 ارتش آمریكا كوه های «گروم» را نیز به تصرف خود درآورد و به این ترتیب، منطقه از نقشه های جغرافیایی كاملاً پاك گردید.
و اما، این منطقه صرفاً برای كارشناسان بشقاب پرنده ها جالب توجه به نظر نمی رسد، چراكه «استالین» نیز در زمان خود بسیار مراقب تحركات آن بود. بدین ترتیب، روس ها تصاویر ماهواره ای متعددی از آن تهیه كرده اند كه برخی از آنها همین اخیراً تهیه شده است. و نه فقط «استالین» ،كه شركت های خصوصی آمریكایی نیز سعی در فراهم آوردن تصاویر این پایگاه داشته اند، و بسیاری از این تصاویر نیز در اینترنت انتشار یافته است. آنچه با مشاهده تصاویر مزبور تعجب را برمی انگیزد، فقدان هرگونه فعالیت در سطح پایگاه است. نتیجه آن كه، كلیه پژوهش ها در زیرزمین انجام می پذیرد. منطقه نیز كاملاً خشك و بی آب وعلف است، كه وضعیتی ایده آل برای انجام تحقیقات نظامی به حساب می آید. در این حال، اقدامات امنیتی بسیار چشمگیر به نظر می رسد، چراكه مسئولان شركت خصوصی مسئول مدیریت پایگاه از هیچ كوششی- اعم از نصب موشك های زمین به هوا، ردیاب های تحركات روی زمین، دوربین های نظارتی و…- برای تضمین امنیت آن فروگذار نبوده اند. خلبانان، چه نظامی و چه غیرنظامی، درصورت پرواز بر فراز این پایگاه با خطر ازدست دادن مجوز خود مواجه می گردند. نزدیك شدن به آن نیز حمله هلی كوپترها و خودروهای گشتی را به دنبال دارد.
مشاهدات عجیب و غریب
در اوت 9198، «كریس گیبسون» مهندس تجسس های نفتی و عضو «گروه دیدبان سلطنتی انگلیس»، دستگاهی مثلثی شكل را برفراز دریای شمال مشاهده كرد كه در حال سوختگیری در آسمان بود، و دو هواپیمای «اف-111» نیز آن را همراهی می كردند. پس از آن معلوم گردید كه مكان مزبور محلی ممتاز برای رؤیت دستگاه های پرنده سری و غیرمتعارف است، و تمامی ماجراهای «منطقه ای» نیز از همین نقطه آغاز می شود.
بدین ترتیب، چیزها و اشیای عجیب و غریب متعددی در منطقه مشاهده می گردد، كه انواع نور و اشیای مثلثی شكل از آن جمله اند؛ كه اگرچه غیرقابل ردیابی توسط رادارها هستند، اما شاهدان عینی بسیاری آنها را به چشم خود دیده اند.
در سال 5199، نوار ویدئویی یكی از دوربین های امنیتی پایگاه «نلیس» پنهانی در اختیار متخصصان بشقاب پرنده ها قرار گرفت كه در آن دستگاهی فلزی در حال برخاستن به سوی آسمان مشاهده می شد. این تصاویر سپس مورد تأیید بسیاری از تحلیلگران نظامی متخصص در امور دفاعی- از جمله «بیل سوئیتمن»، كارشناس تكنولوژی هواپیماهای «فرتیف»- قرار گرفت. در سال 6199، خبرنگاران برنامه تلویزیونی «اسلایتینگز» دستگاه فیلمبرداری شده توسط دوربین های امنیتی پایگاه «نلیس» را با یكی از اشیای پرنده فیلمبرداری شده در آسمان مكزیك به هنگام ماه گرفتگی سال 1199 مقایسه كرده، دو شئی را یكسان یافتند و چنین نتیجه گرفتند كه بشقاب پرنده هایی كه بر فراز مكزیك و «نلیس» مشاهده شده اند به احتمال قوی بخشی از برنامه نظامی سری ارتش آمریكا را تشكیل می دهند.
در 31 مارس 7199، یك شئی پرنده به شكل حرف «وی» لاتین(V) در حال پرواز بر فراز شهر «فنیكس» آریزونا فیلمبرداری شد. تجزیه و تحلیل این فیلم ویدئویی سپس نشان داد كه این شئی پرنده ساختار دستگاهی را دارد كه در 9 مكان متفاوت فیلمبرداری شده است. بیش از 020 شاهد عینی حضور این شئی پرنده را گزارش دادند. كارشناسان نظامی سپس تأیید كردند كه «پرنده» ناشناخته از «منطقه 15» برخاسته است.
بدینسان، اشیای پرنده بسیاری از این منطقه به پرواز درآمده اند، و این پروازها گاه با ناپدید شدن پرسنلی كه شب هنگام در پایگاه به مشاهده آنها پرداخته بودند، همراه بوده است. چرا كه، «منطقه 15» از سیستم امنیتی خوف آوری برخوردار است و توسط گروهی از «كلاه سبزها» مخافظت می شود. اخیرا، نیروی هوایی آمریكا كنترل تپه ای در نزدیكی «گروم لیك» را به دست گرفته است كه بر تأسیسات پایگاه مشرف بوده، به هر فرد كنجكاوی اجازه می داد پایگاه را به طور كامل مشاهده كند. یك تصویر ماهواره ای شوروی كه در سال 9198 تهیه گردیده، مجتمعی را در یك سمت پایگاه نشان می دهد كه از سیستم امنیتی بالایی برخوردار است، اما نوع فعالیتی كه در آن صورت می پذیرد مشخص نیست.
در سال 9198، یك تكنسین سابق پایگاه به نام «باب لازار» از فعالیت اشیای پرنده بر فراز «منطقه 15» پرده برداشت، و حتی افزود كه نیروی هوایی آمریكا فعالانه تمامی تلاش خود را بر روی تكنولوژی فرازمینی متمركز ساخته است. وی محل این فعالیت را نیز ناحیه فوق سری «4«S واقع در داخل «منطقه 15» در نزدیكی دریاچه «پاپوز» ذكر كرد. او علاوه بر این به منظور كسب محبوبیت بیشتر مدعی شد كه موجودات فرازمینی به همراه بشقاب پرنده شان در این مكان نگهداری می شوند. اما، پس از آن معلوم گردید كه گفته های وی كاملا بی اساس بوده است.
در سال 7199، «دیوید ادیر» مهندس آمریكایی در امور فضا و دریا كه اشتهاری جهانی دارد، شهادت داد كه به هنگام اقامتی كوتاه در «پایگاه 15»، دو باند پرواز را مشاهده كرده كه هر كدام 3 هزار متر طول داشته است. وی همچنین تأسیساتی عظیم و همینطور رآكتوری را در زیر زمین مشاهده كرده است كه ابعاد یك اتوبوس را داشته و هیچ پیچ و مهره و یا حتی محل اتصال قطعات بر روی آن مشاهده نمی شده است. و عجیب تر آن كه، انگار كه «حیات» داشته است، چراكه به تماس دست حساس بوده و به نظر می رسیده كه نسبت به امواج واكنش دارد.
پژوهش های رسمی بسیاری امروز پیرامون هواپیماهای جنگی انجام می پذیرد كه خلبانانشان صرفا به كمك الكترودها به مغز فرماندهی هواپیما متصل اند. در واقع، آنچه سبب واكنش دستگاه می گردد، افكار خلبان است. رآكتور «منطقه15» در سال های دهه 0197 نیز مطابق با همین اصل ساخته شده و برحسب وضعیت روحی و احساسی فردی كه آن را لمس می كرد، تغییر رنگ می داد. در آن زمان، هیچ كشوری از اینگونه تكنولوژی برخوردار نبود.
منطقه فوق سری «4S»
این منطقه در واقع در زیر سلسله كوه های اطراف «پایگاه 15» نهفته و بنابراین پایگاهی زیرزمینی است كه از دید تیزبین ماهواره ها پنهان است. می توان گفت كه «4«S سری ترین پایگاه جهان است و تحت تدابیر شدید امنیتی محافظت می گردد. بدین گونه كه، دوربین های نظارتی و ردیاب های تحركات زمینی تا شعاع 04 كیلومتری پایگاه را تحت پوشش دارند، و پرسنل آن نیز از حق صحبت درباره نوع فعالیت خود محروم بوده، در صورت شكستن سكوت در معرض خطر مرگ قرار می گیرند. ورودی «4«S از 9 در خاكی رنگ تشكیل شده است و خود پایگاه نیز 9 بشقاب پرنده را در خود پنهان دارد. این اشیای پرنده برای پروازهای خود از سوختی ویژه استفاده می كنند كه «عنصر 511» نامیده می شود. پروازها نیز بدون كمترین صدا انجام می پذیرد.
«عنصر511» عنصری ثابت و پایدار است كه خواص جالب توجهی دارد. می توان از آن به عنوان سوخت رآكتورها استفاده و یا آن را به منشأ یك میدان انرژی قدرتمند تبدیل كرد. تمامی این بشقاب پرنده ها دستگاه هایی را در خود جای می دهند كه «عنصر511» را به یك میدان انرژی قدرتمند برای خنثی كردن نیروی جاذبه یا گرانش زمین مبدل می سازد.
بشقاب پرونده ها «زمینی»اند!
پاسخ های ارائه شده برای معمای «اشیای پرنده ناشناخته» در واقع دروغ هایی دیگر در خدمت اهداف آنهاست كه دوست دارند مردم را در راستای منافع خود در ناآگاهی كامل نگه دارند. چرا كه، «اربابان قدرت» برای رسیدن به اهداف خود از هیچ كوششی فروگذار نیستند، هر چند كه این تلاش ها كره زمین را به ورطه نابودی كشاند.
آیا «بشقاب پرنده»ها در حقیقت آخرین دستگاه های نظامی نیستند كه در خفا و به گونه ای كاملا سری و محرمانه ساخته شده اند؟ قدر مسلم آن كه، آمریكا تنها كشوری نیست كه تكنولوژی هواپیماهای رنگارنگ و از جمله هواپیماهای مثلثی شكل را تحت كنترل درآورده است. شاید نیز به همین خاطر است كه رقم شاهدانی كه به عنوان مثال، اشیای پرنده مثلثی شكل را در آسمان رؤیت كرده اند، بسیار بیش از دیگر شاهدان بشقاب پرنده هاست.
در واقع، شركت های بسیاری در سراسر جهان در ساخت بشقاب پرنده ها كوشیده اند. اما، شركت «ساراتف» در منطقه «ولگای» روسیه كه كار خود را از بدو سال های دهه0199 آغاز كرده است، موفق به یافتن راه حل هایی ابتكاری گردیده، مهندسان آن به لطف شكل خاص بشقاب پرنده خود و نوآوری های تكنولوژیك بسیار ویژه، پاسخی برای یكی از مشكلات كلیدی بشقاب پرنده ها كه لرزش آنها در وضعیت آب و هوایی نابسامان بوده است، یافته اند.
در این حال، فرانسوی ها نیز «پایگاه 15» خود را دارند. پایگاه «آلبیون» در استان «پرووانس» فرانسه، پایگاهی فوق سری است كه در آغاز یك پایگاه موشك انداز هسته ای بوده، اما امروز یك پایگاه سری «فرازمینی» است، اگرچه «متروك» به نظر می رسد. یك افسر ذخیره این پایگاه می گوید، بسیاری از خلبانان هلی كوپترهای پایگاه بدفعات «بشقاب پرنده»ها را برزمین آن مشاهده كرده اند. ضمن این كه، پرونده ای فوق سری درباره «اشیای پرنده ناشناخته» حاوی تصاویر اینگونه اشیا نیز در پایگاه «آلبیون» وجود دارد. و در كنار آن نیز، شایعات متعدد درباره موجودات فرازمینی… و چینی ها نیز از غافله عقب نمانده، بشقاب پرنده ای ساخته اند كه 1/2متر قطر دارد و از راه دور كنترل می شود.
در مجموع، دو نظریه هم اكنون درباره این «پرندگان فلزی» وجود دارد. عده ای بر این باورند كه دولت آمریكا سعی در تولید تكنولوژی هایی نظامی دارد كه قادر باشند در صورت وقوع منازعه ای جهانی پیروزی را نصیب این كشور سازند. برخی نیز مدعی اند كه تهدید از جانب زمین نیست، بلكه از فضا می آید! اما، نظریه كلی بر این باور است كه این ناشناخته های پرنده نه از «زهره» می آیند و نه از «مریخ» سرازیر گردیده اند، بلكه ساخته و پرداخته دست بشرند و در راستای اهداف پنهان و اسرار مگوی اربابان جهان به كار گرفته می شوند.
منابع: سایت های – اوونی- لوموند دیپلماتیك- انفودونت- لوپست- ویكیپدیا- كانسپیرنسی واچ- دزانسیكلوپدی ویكیا- اوونی آنلاین- باز15- فوتوونی فری- ویكیو- جاناتان درودر یی مونسیت- – استروسرف- یا بیلادی- زن بلاگز- – بیزاروس- ژس مارسل فری- اوونی زبلاگ- سكرت باز.

 


جمعه 23 بهمن 1388

هواپیماهای جاسوسی پیشرفته جهان

   نوشته شده توسط: reza sabbaghi    نوع مطلب :هواپیماهای جاسوسی پیشرفته ،

سازمان CIA تائید کرده است که بیش از نیمی از سفینه های فضایی که در سال ها 1950 تا 1960 مردم مشاهده کرده اند هواپیماهای جاسوسی ساخت این کشور بود است 

ما در این جا 6 هواپیمای جاسوسی که مردم به اشتباه آن را سفینه فضایی تصور می کردند را معرفی می کنیم .

1 - RQ-3 Darkstar

 

اولین تست پرواز : 1996 

این هواپیما بدون سرنشین است و می تواند بدون نیا به خلبان ماموریت خود را انجام دهد . ولی 3 سال بعد از ساخت در اثر یک سقوط ناگهانی تولید آن به طور رسمی متوقف شد ولی در سال 2003 این هواپیما را در جنگ با عراق مشاهده شده است. 

2 - U-2 

اولین تست پرواز : 1995 

این هواپیما برای شناسایی در ارتفاع بلند طراحی شده است . دولت آمریکا اولین بار از این هواپیما در جنگ با شوروی استفاده کرد . بال های بلند و نقره ایی این هواپیما در ارتفاع بالا و زیر انعکاس نور خورشید آن را بسیار شبیه سفینه های فضایی می کند . 

 

3 - SR-71 Blackbird

 

اولین تست پرواز : 1964

یک هواپیمای شناسایی است که در چندین مرحله مورد در سال های 1996 تا 1990 و 1995 تا 1998 مورد آزمایش قرار گرفته است . سرعت بالا و پرواز در ارتفاع بالا و نداشتن دم هواپیما SR-71 Blackbird را با سایر رقبای خود متفاوت کرده است .

 

4 - P-791

 

اولین تست پرواز : 2006 

کار تخصصی این هواپیما تهیه عکس  و ویدیو از ارتفاع بالا است برای پرواز از یک بالان پر از گاز استفاده می کند  و برای پرواز در شب طراحی شده است این هواپیما می تواند چندین شبانه روز در آسمان پرواز کند .

 

5 - F-117A Nighthawk

 

هواپیمای بمب افکن مجهز به فناوری رادارگریزی است که توسط شرکت لاک هید ساخته شده و قبلا در نیروی هوایی ایالات متحده از آن استفاده میشد. از سال 1983 تا الان مورد استفاده قرار گرفته است این هواپیمایی خفاشی شکل که بسیار شبیه سفینه های فضایی است می تواند در بالاترین ارتفاع به مدت طولانی پرواز کند .

 

6 - B-2 Spirit

 

بی-۲ اسپیریت(شبح)، نام بمب‌افکن رادارگریز چند منظوره شرکت نورث روپ گرومن است که قادر به پرتاب سلاح‌های هسته‌ای و متعارف است. همچنین می‌توان در این نابود گر از بمب‌هایی که از سیستم GPS بهره می‌برند (GPS-Aided Bomb) استفاده کرد. B۲ با سوخت گیری اولیه ۹۶۰۰ را طی می‌کند و اگر سوخت گیری هوایی کند (Aerial Refueling)، می‌تواند به هر نقطه‌ای از این کره ی خاکی سر بزند. این بمب افکن در ارتفاع ۵۰۰۰۰ پایی به دور از چشم رادارهای دشمن می‌تواند بمب‌های زیادی را رها کند.

 

این بمب افکن نقطه برجسته‌ای در طرح مدرن کردن بمب افکن‌های آمریکا بود. این بمب افکن همچنان گران قیمت ترین هواپیمایی است که تا حالا ساخته قیمت آن را حدود ۱٫۱۵۷ تا ۲٫۲ میلیارد دلار که در مقایسه با ناو هواپیمابر نیمیتز که قیمتی برابر ۴٫۵ تا ۶ میلیارد دلار دارد هزینه بالایی محسوب می‌شود.

 

همچنین نسل دوم این بمب افکن دارای خاصیت رادار گریزی بهتری است که می‌تواند در مقابل سیستم‌های ضد هوایی مقاوم باشد. بدنه ی هواپیما از مواد خاصی ساخته شده که امواج رادار را جذب می‌کند. دودهای حاصل از موتور قبل از اینکه خارج شوند، کاملا” سرد می‌شوند تا رادای‌های حرارتی نتوانند مسیر هواپیما را پیدا کنند. همان طور که در تصاویر هواپیما ملاحظه می‌کنید، سکان عمودی وجود ندارد. به این نوع شکل، طرح بال پرنده می‌گویند که در آن همه چیز بر روی بال هواپیما نصب می‌شود. B۲ برای چرخش و غلت زدن، مرکز ثقل خود را تغییر می‌دهد. تمام این ویژگی‌ها سبب شده‌اند که B۲ مانند یک روح با آزادی عمل بالا، آسمان را سیر کند.

این بمب افکن در سال ۱۹۹۷ معرفی شد و تعداد ۲۱ عدد از آن هم تا به امروز ساخته شده‌است. از این میان یک فروند بنام «شبه کنزاس» در ۲۳ فوریه ۲۰۰۸ کمی پس از برخاست با باند پرواز برخورد کرده و کاملا ازبین رفت. دو خلبان آن پیش از این سانحه موفق به پرتاپ از هواپیما شدند و جان سالم بدر بردند.


برچسب ها: جاسوسی ،